Menu Luk

Hvornår er man alkoholiker | Tamiler og alkoholmisbrug

Hvornår er man alkoholiker og hvordan bliver man alkoholiker? Det kan være vanskeligt at give et svar på lignende spørgsmål, derfor har vi i Tamilshome prøvet at reflektere over alkoholmisbrug i nedenstående video. Denne video giver en kortfattet viden omkring alkoholmisbrug, og herunder er formålet med videoen at yde opmærksomhed for tamilere omkring alkoholmisbrug som et samfundsproblem.

Følgende kriterier er tegn på alkoholisme:

  • Et stærkt ønske eller følelse af trang til alkoholindtagelse. Alkoholisme er således karakteriseret ved, at trangen til alkohol til stadighed vinder over både fornuft og viljestyrke.
  • Besvær med at kontrollere indtagelsen af alkohol: Efter overskridelsen af et kritisk punkt på ganske få genstande, er der nedsat kontrol med det videre drikkeri. Herved udløses en drikketur ofte med indtagelse af store mængder alkohol.
  • Forekomst af abstinenssymptomer, uro, rastløshed, hjertebanken, sveden m.m. (Abstinenser er et sent tegn på alkoholisme. Når abstinenserne kommer, har man været afhængig af alkohol i mange år)
  • Tolerans fænomener, således at der kræves større mængde alkohol for at få samme virkning, som personen tidligere fik på lavere doser.
  • Alkohol indtager en dominerende rolle i tilværelsen, og medfører problemer i hjemmet, på arbejdet eller i fritiden.
  • Fortsat brug af alkohol på trods af klar viden om de skadelige konsekvenser. (kilde)

Hvis du har haft tre eller flere af ovenstående symptomer samtidigt i mindst én måned eller gentagne gange inden for 12 måneder, har du udviklet alkoholisme.