Menu Luk

Marginaliserede børn fra Jaffna-halvøen og deres psykosociale problemer

Projektet tager afsæt i forskning om marginaliserede børn fra Jaffna-halvøen og deres psykosociale problemer.

Baggrund

I forbindelse med vores litteraturstudie, er vi nået frem til undersøgelser som viser, at børn fra fattige områder i Jaffna – lider af sociale og psykologiske problemer. Undersøgelserne dokumenterer børnenes mentale lidelser, herunder er der tale om posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og depression. Årsagerne til ovennævnte problemer henvises til krigen som afsluttede i 2009 (Tol et al., 2013, p. 114). Vi har derudover ikke haft held med at finde undersøgelser der peger på andre årsagsforklaringer til problematikken. Baggrunden for at Tamilshome har valgt at arbejde med børnenes marginaliserings problematik er, at lede efter andre årsager til børnenes psykosociale problemer, og hvordan vi herfra kan forebygge denne problemstilling.

Formål

Formålet med dette projekt tager afsæt i – en forståelse af årsager til målgruppens marginalisering. Og i den forbindelse har projektet følgende forskningsspørgsmål:

  • Hvad er det bagvedliggende samfundsmæssige årsager til målgruppens marginalisering?

  • Hvad er det bagvedliggende psykologiske årsager til målgruppens marginalisering?

Efter at have dannet en forståelse af hovedformålet, tager projektet afsæt i at kigge på, hvordan ovenstående problematik kan forebygges, hvilket vil blive belyst ud fra det tredje og sidste forskningsspørgsmål som lyder således:

  • Hvordan kan målgruppens marginaliserings problematik omhandlende samfundsmæssige og psykologiske problemer forebygges?

Forskningsområde og målgruppe

Hovedforskningsområde for dette projekt er syd og vest Vadamarachi (Jaffna). I alt 35 landsbyer fra syd og vest Vadamarachi er valgt som primære forskningsområder. Ifølge tal fra Karaveddy distrikt er der i alt 14.733 familier og 11.772 børn fra området sydvest Vadamarachi (கரவெட்டிப் பிரதேச புள்ளி அறிக்கை 2017 June). Af de 11.772 børn vil der blive taget en stikprøve, hvor ca. 50 marginaliserede børn identificeres og vælges som projektets målgruppe.

Reference

WIETSE A. TOL, IVAN H. KOMPROE, MARK J.D. JORDANS, ANAVARATHAN VALLIPURAM, HEATHER SIPSMA, SAMBASIVAMOORTHY SIVAYOKAN, ROBERT D. MACY, JOOP T. DE JONG (2013). Outcomes and moderators of a preventive school‐based mental health intervention for children affected by war in Sri Lanka: a cluster randomized trial. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1016/j.wpsyc.2012.05.008