Menu Luk

Tamilshomes Fundraising Aktitvitet – Flaskeindsamling i Danmark

Hvad betyder Tamilshomes flaskeindsamlingsdag?

For at vi i Tamilshome kan udføre forsknings- og socialt arbejde i hjemlandet, har vi brug for økonomisk støtte, derfor har vi i Tamilshome valgt at beskæftige os med forskellige fundraising muligheder. Flaskeindsamling er vores første fundraising aktivitet, som tager udgangspunkt i, at vi i Danmark indsamler tomme pant flasker – som derved skal give os økonomisk gevinst.

Hvorfor flaskeindsamling?

Hovedformålet er som nævnt, at der vil være en økonomisk gevinst. Vi havde satset på at tjene ca. 500 kr. Og 500 danske kroner er lige med ca. 12.000,- rupee. Denne indtjening giver os forskellige muligheder, her er to eksempler:

  • mulighed for at betale en af vores koordinatorers (fra hjemlandet) månedsløn som er på 10.000 rupee, og de arbejder 3 gange om ugen (mandag, onsdag og fredag).
  • At pengene går til igangsatte projekter inden for forskning og socialt arbejde.

Vi kan nu offentliggøre, at vi på flaskeindsamlingsdagen (14.10.2018) havde i alt tjent 548 kr.

Derudover oplever vi, at flaskeindsamlingsdagen byder på følgende positive oplevelser:

Kort om flaskeindsamlingsdagen 14.10.2018

Dagen startede med, at Tamilshome medlemmer Gavisgar Pathinathan og Srirajan Sugathevan mødtes foran Herning Banegård kl. 10. Medlemmerne tog en tur rundt om Herning gågade og nærliggende områder tæt på Banegården. Turen gav ca. en sække fuld af tomme flasker. Derudover skal der siges stort tak til alle dem fra Herning som har doneret deres pant til Tamilshomes arbejde.

Tamilshomes flaskeindsamlingsdag